Historiaa ja muistelmia


10-vuotishistoriikki

Terttu Soinin BMF:n 10-vuotisjuhlan kunniaksi tekemä historiikki: BMF 1980-1990

Puheenjohtajien muistelmia


Yhdistyksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi entisiä puheenjohtajia pyydettiin muistelemaan puheenjohtajakautensa tapahtumia:

Eeva Kihlberg, pj 1980-1984

Liisa Salmi, pj 1989-1992

Pirjo Rajakiili, pj 1993-1996

Ulla Neuvonen, pj 1997-2000


Yhdistyksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi entisiä puheenjohtajia pyydettiin muistelemaan puheenjohtajakautensa tapahtumia:

Merja Jauhiainen, pj 2001-2006

Gunilla Jansson, pj 2007-2010Tapahtuma-arkisto

[tässä arkistossa ovat ennen vuotta 2010 pidettyjen tapahtumien esitykset yms: esitykset vuodesta 2010 alkaen sivulla Tapahtumat]

2009

​Syysseminaari
Ajankohtaista tieteellisestä julkaisemisesta
Ohjelma

Ulla Neuvosen esitys: Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita

Riitta Luodon esitys: Rinnakkaisjulkaiseminen ja Open Access - tutkijan näkökulma


Kevätseminaari
Wikittääkö?
Ohjelma

Antero Aunesluoman koulutusmateriaali

Palautelomake2008

Sairaalakirjastopäivät
Liikaako paatinen taakka?
Ohjelma


EAHIL-konferenssi
2007

Syysseminaari
Näkymättömästä näkyväksi - Markkinointi ja tiedottaminen lääke- ja terveystieteellisissä kirjastoissa

Ohjelma

Hannele Mikkolan seminaariraportti

Päivi Hollanin seminaariraportti
Inkeri Näätsaaren esitys Tiedottamalla näkyväksi

Pirjo Vuokon esitys Kirjaston markkinointi - miksi ja miten?

Eeva-Liisa Eskolan esitys Kirjastopalveluiden tuotteistus ja markkinointi

Laura Hämäläisen esitys Case Yrityksen verkkotietoiskut -tapahtuma

Tuulevi Ovaskan esitys Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi - case KYSin tieteellinen kirjasto

Satu Henttosen esitys Ammatillisen imagon kohottaminen

Lukulista


Kevätseminaari
Terveyden edistäminen
Ohjelma

Matti Rimpelän esitys Terveyden edistämisen tutkimus - missä mennään nyt?

Paula Saikkosen esitys Terveyden edistäminen - tuttua vai tuntematonta?

Sinikka Torkkolan esitys Terveysviestinnän tutkimus ja siihen liittyvät käsitteet2006


Syysseminaari
Ohjelma

Raisa Iivosen et al.:n esitys Tervetuloa Viikin tiedekirjastoon!

Sinikka Suckcharoenin esitys Eläinlääketieteelliset tietopalvelut Suomessa

Maarit Hopeakoski-Nurmisen esitys Tiedonhallinnan koulutus Viikin tiedekirjastossa

Anne Uusitalon esitys Farmasian opetus Helsigin yliopistossa; HY:n julkaisuviitetietokanta Julki

Tiina Heinon esitys FeedNavigator

Outi Meriläisen esitys SNOMED CT


Sairaalakirjastopäivät


Laatu ja käytettävyys terveystieteellisissä kirjastoissa
Ohjelma

Ulla Neuvosen esitys Terkon kuulumisia - uudistunut Medic


Kevätseminaari
Terveystieteellisen aineiston sisällönkuvailu
Ohjelma

Jarmo Saartin esitys Tiedonjärjestämiseen - kuinka kuvailen sisällöt ja rakenteet

Terhi Sandgrenin esitys Kuinka käytän NLM:n luokitusta

Jaason Haapakosken esitys 1 Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori

Jaason Haapakosken esitys 2 Document annotation with a graphical solfware tool JGat

Ulla Neuvosen esitys Medical Subject Headings2005

25-vuotisjuhlaseminaari
Evidence Based Librarianship in Health Libraries
Ohjelma

Andrew Boothin esitys Blue skies or slippery paths? Prospects adn pitfalls for evidence based information practice

Anne-Marie Haraldstadin esitys Information literacy teaching - the EBL approach

Hannu Helisalon esitys Koko kansan Terveyskirjasto

Terhi Sandgrenin esitys ISI:n bibliometriset indikaattorit kokoelmatyön apuvälineenä - teoria ja soveltamismahdollisuudet Terkossa

Arja Juntusen esitys TieDot-hanke - pedagoginen arviointi

Kim Holmbergin esitys KTL:n tutkijoiden tiedonhakutavat ja tietopalvelun rooli

Annikki Roosin esitys KTL:n tutkijoiden tiedonhankintatutkimus

Kristina Eriksson-Backan esitys Aktiivinen tiedonhankinta vai passiivinen vastaanotto: terveystiedon lukutaito eri elämäntilanteissa

Stefan Ekin esitys Kansalaisten käsityksiä terveysinformaatiosta

Kuvia juhlaseminaarista ja illalliseltaKevätseminaari


Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen
Ohjelma

Tiina Heinon ja Terhi Sandgrenin esitys EBM Vertex-palveluissa

Merja Jauhiaisen esitys Cochrane Library

Jorma Komulaisen esitys Käypä hoito -suositukset

Antti Malmivaaran esitys Käypä hoito -suositukset

Maarit Putouksen esitys CINAHL

Liisa Salmen esitys PubMed2004Syysseminaari
Tilastoista tiedoksi

Ohjelma

Mika Gisslerin esitys Terveyttä tilastoista Stakesin tapaan

Timo Klaukan esitys Tilastot tutkijan näkökulmasta

Vesa Ylösen esitys Kelan tilastot palvelevat sosiaaliturvan suunnittelua ja tutkimusta

Helena Laaksosen esitys Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutuksi

Carita Bjonin esitys Verkkotilastot itsenäiskäytössä - vai tarvitaanko informaatikko?


Sairaalakirjastopäivät
Ohjelma

Leena Lodeniuksen esitys Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä - Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella

Tuulevi Ovaskan ja Liisa Salmen esitys Tiedonhallinta Verkkoinfossa - aineiston sisällönkuvailu ja haku

Peter Nybergin esitys Metatesaurus REX

Sairaala-lehden artikkeli sairaalakirjastopäivistä

Suakkunat-lehden artikkeli sairaalakirjastopäivistäKevätseminaari

Ohjelma

Annikki Roosin esitys Open Access2003

Syysseminaari
Ohjelma

Nordic Seminar on Evidence-Based Medicine
Ohjelma

Kuvia


Kevätseminaari
Ohjelma


BMF:n järjestämä FinMeSH kokous
Muistio

Peter Nybergin projektiselvitys2002


Syysseminaari
Ohjelma


Sairaalakirjastopäivät
Ohjelma


Pohjoismainen terveystieteiden indeksointiseminaari
Ohjelma